Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

1. Orientering omkring forebyggende hjemmebesøg

2. Tilgængelighed for alle - Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

3. COVID-19 - aktuel status

4. Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

5. Læringsforløb om patientsikkerhed i Handicap og Psykiatri

6. Orientering om nyt fremmødeprojekt på Valdemarsskolen

7. Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

8. Orientering om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri

9. Evaluering af frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

10. Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2021

11. Temadag om FNs Verdensmål

12. Handicapprisen 2020

13. Formandsberetning 2020

14. Eventuelt

15. Meddelelser fra andre

16. Meddelser fra formanden