Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

11. Temadag om FNs Verdensmål

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-21 Sagsbehandler: Karin Locander  

Temadag om FNs Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til program for Handicaprådets temadag 15. april 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på møde 8. oktober 2020 at afholde en temadag om FNs Verdensmål 15. april 2021. Forslag til program til Handicaprådets godkendelse:


10.00 - 10.15

Kaffe og rundstykker

10.15 - 10.25

Birgit Jonassen byder velkommen og præsenterer dagens program

10.25 - 11.00

Introduktion til FNs Verdensmål: Hvad handler de om, og hvorfor har vi fået dem?

Hvilke proces har vi haft administrativt og politisk omkring Verdensmålene i Herning Kommune indtil videre?

Hvordan vil de enkelte politiske udvalg arbejde med Verdensmålene?


Oplæg v./ udviklingskonsulent Kristine Hundahl, By, Erhverv og Kultur

11.00 - 11.45

Et oplæg om social bæredygtighed med efterfølgende drøftelse v./ Søren Linér Christensen

11.45 - 12.00

Intro til gruppearbejde:

Hvilke Verdensmål kunne være mest oplagt for Handicaprådet at beskæftige sig med?


Oplæg v./ udviklingskonsulent Kristine Hundahl, By, Erhverv og Kultur

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.15

Gruppearbejde:

Hvordan vil vi arbejde med FNs Verdensmål i Handicaprådet?

Og med hvilke Verdensmål?

13.15 - 13.30

Bordformændene præsenterer, hvad grupperne er kommet frem til

13.30 - 13.45

Pause

13.45 - 14.15

Prioritering af temaer, som Handicaprådet vil arbejde med, samt tidsplan for arbejdet


Gruppedrøftelser:

Gruppe 1 - Birgit, Elisabeth, Karlo, Anne Marie C., Michael

Gruppe 2 - Bent Ole, Lise Lotte, John, Anne Marie Søe, Anne Mette


Bordformænd:

Gruppe 1 - Birgit

Gruppe 2 - Anne Marie Søe


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udkast til temadagens program godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Hvis det på grund af coronarestriktioner ikke er muligt at afholde temadag den 15. april 2021 med fysisk fremmøde, flyttes temadagen til ultimo maj 2021.