Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

2. Tilgængelighed for alle - Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

Sagsnr.: 00.13.10-G01-1-21 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Tilgængelighed for alle - Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om tilgængelighedsforhold ifm. Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.

Sagsfremstilling

Det Blå Rum er etableret iht. gældende retningslinier for tilgængelighed. Herudover er der arbejdet med tilgængelighed som universelt design ud over normale standarder bl.a. ift.


  • Hæve-/sænkekøkken i anlæggets fællesrum
  • Særlig rampe til kajakker på bådebro, så man som nybegynder, ældre eller kørestolsbruger kan komme i vandet på en nem og tryg måde
  • Rampe i vand med gelænder ved badebro
  • Ledelinier på anlægget
  • Plads til kørestol i sauna (og kørestol, der kan tåle sauna)
  • Hc-p-plads også til minbus tæt på anlægget
  • Fast belægning fra hc-p-plads til anlægget
  • Ramper i terrænet så man kan færdes rundt på egen hånd i kørestol


Anlægget skaber ligeværdig adgang for alle, både når det gælder ankomst til og færden rundt på/ i anlægget mellem fælleshus (herunder omklædning med brusere og toiletter, som overholder gældende regler), bådehus og broanlæg med sauna samt adgang til vandet for bevægelseshæmmede via ramper til/ på såvel bade- som bådebro.


Endvidere giver anlægget gode muligheder for at etablere nye kajakaktiviteter i samarbejde med Parasport Danmark, hvor ramper og broernes beskyttede rammer skaber tryghed for nybegyndere og giver gode muligheder for vandtilvænning, hvor anlæggets robusthed og funktionalitet sikrer tryghed og tilgængelighed for alle.


I hele projektudformning er der trukket på en række aktører i forhold til at sikre let adgang for alle, herunder særligt rådgivers tilgængelighedsrevision samt Parasport Danmark.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Der blev på mødet givet forslag til opmærksomhedspunkter i ft. tilgængelighed i det videre arbejde med projektet.

Bilag

  • Blå RUm