Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

1. Orientering omkring forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr.: 27.35.04-G01-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering omkring forebyggende hjemmebesøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ved behandlingerne af kvalitetsstandarderne den 8. oktober 2020, skrev Handicaprådet i høringssvaret, at Rådet havde et ønske om at høre mere om de forebyggende hjemmebesøg.


Beskrivelsen af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er synligt for borgeren på kommunens hjemmeside. Se omtalen af tilbud om forebyggende hjemmebesøg https://aeldre.herning.dk/forebyggende-hjemmebesoeg

Vedhæftet som bilag er skabelon for brev, der udsendes til særlig sårbare borgere.


Medarbejdere fra Sundhed og Ældre deltager i punktet med henblik på mulighed for at spørge ind til særlige områder, som har Handicaprådets interesse i relation til de forebyggende hjemmebesøg.


Formanden for Handicaprådet indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Der var endvidere en kort orientering om "Lær at takle hverdagen som pårørende".


Bilag

  • Brev - tilbud om besøg til risikogrupper