Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

12. Handicapprisen 2020

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-20 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Handicapprisen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris blev annonceret i en video med formanden på Herning.dk og Facebook, samt nyhedsmail ud til abonnenter.

Ved fristens udløb var der indkommet 3 indstillinger som kandidater til Handicapprisen 2020.

Sagsfremstilling

Ud fra de 3 modtagne kandidater til prisen valgte Handicaprådet i en mailhøring de 2 kandidater, som gik videre.


  • Orla Bredgaard, formand for polio- og trafik og ulykkeskadede
  • De frivillige hos LEV og Fermaten, LEV Disco


Handicaprådet var enige om at modtageren af Handicapprisen 2020, skulle være De frivillige hos LEV og Fermaten, LEV Disco.


Handicapprisen 2020 blev uddelt den 3. december 2020, men under helt andre forhold, end vi normalt har mulighed for. Uddelingen af prisen blev foretaget på modtagerens adresse.

Det lykkedes alligevel at gøre overrækkelsen til en god oplevelse og samtidig at få givet prismodtageren, og de nominerede, den opmærksomhed, som de fortjener for den indstats de gør overfor vores handicappede borgere.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.