Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

10. Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2021

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formandskabet for Handicaprådet har følgende forslag til temadrøftelser for møderne i 2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til plan for temadrøftelser på de kommende møder i Handicaprådet - 2021.


  • Marts - Forebyggende hjemmebesøg samt evaluering af coronas indvirkning på hverdagen i 2020
  • April - Temadag om FNs Verdensmål
  • Maj - Psykiatrien i Herning Kommune - børn og voksen
  • August - Økonomi samt fysisk handicappede i Herning Kommune - børn og voksne
  • November - Beretning/Årshjul


Der foreligger endvidere forslag om et ekstra møde i Handicaprådet 2. kvartal 2021, hvor der vil være mulighed for at dykke ned i drøftelserne om det fornyede syn på kerneopgaven i Handicap og Psykiatri. Temadrøftelsen vil have en varighed af ca. 2 timer.


Boblerliste:

Bo- og uddannelsestilbud for børn med handicap i Herning Kommune

Yderligere temadrøftelser som udløber af temadagen om FNs Verdensmål.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til temadrøftelser godkendes
at der fastlægges tidspunkt for temadrøftelse om det fornyede syn på kerneopgaven i Handicap og Psykiatri.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Der fastlægges tidspunkt for temadrøftelse om "fornyet syn på kerneopgaven" august 2021.