Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

3. COVID-19 - aktuel status

Sagsnr.: 14.00.08-A00-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

COVID-19 - aktuel status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

COVID-19 - Status på den aktuelle situation.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en status for den aktuelle situation i ft. corona - herunder restriktioner for besøg på visse områder.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering om status på den aktuelle situation tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.