Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

14. Eventuelt

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden gjorde opmærksom på information om nyt samarbjede mellem DH og KL, som er udsendt pr. mail.

Deltagelse i det nationale handicaprådsmøde blev drøftet. Frist for tilmelding til Käthe Skov Eriksen er den 24. marts 2021.