Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Budget 2021

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

Budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Byråd godkender på mødet den 6. oktober 2020 de kommende års budgetter.


Der vil på mødet blive givet en orientering om Herning Kommunes vedtagne budget for henholdsvis serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri og for serviceområde 16 - Børn og Familie.

Beslutning

Til efterretning.