Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Orientering om det generelle serviceniveau skoleområdet

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om det generelle serviceniveau skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: Christian Rotbøl og Grethe Wilmoes

Sagsresume

Handicaprådet har den 3. september 2020 modtaget en henvendelse i en personsag vedrørende centerklasser på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Der vil på møde ske orientering om det generelle serviceniveau. Handicaprådet behandler ikke enkeltsager.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen på mødet tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning. Oplæg vedlægges referatet.