Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Mødekalender for 2021

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-17 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2021:


Torsdag den 21. januar

Torsdag den 18. marts

Torsdag den 27. maj

Torsdag den 26. august

Torsdag den 7. oktober

Torsdag den 25. november


I mødeplanen for 2020 var der planlagt hele teamdage, som på grund af corona desværre ikke blev afholdt. Såfremt Handicaprådet ønsker temadag fastlagt i 2021 kunne det foreslås, at denne fastlægges til torsdag den 15. april eller torsdag den 24. juni.


De ordinære møder afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.


Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af medlemmets personlige suppleant.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødeplanen godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at mødet den 27. maj i stedet afholdes den 20. maj og mødet den 7. oktober i stedet afholdes den 14. oktober. Der afholdes temadag omkring FNs verdensmål den 15. april 2021.