Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. Eventuelt

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Handicapprisen
    Jf. den godkendte tidsplan for uddeling af Handicapprisen 2020 vil der i uge 45 bliver gennemført en mailhøring, hvor Handicaprådet skal nominere max 4 indstillede kandidater, hvoraf modtageren af prisen skal udvælges på Handicaprådets møde den 19. november 2020.

Beslutning

  • Godkendelse af mailhøring i uge 45 ift. kandidater til handicapprisen 2020.
  • Til næste møde dagsordensættes en drøftelse i Handicaprådet om erfaringerne med corona og konsekvenser på områder i relation til Handicaprådet.