Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Meddelelser fra andre

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Lise Lotte Bjerge orienterede om møde mellem Herning Kommune, SIND, LEV og Autismeforeningen med opsamlingsfokus på coronakonsekvenser for funktionsniveauet hos brugergrupperne. Handicaprådet efterlyste et lignende møde i ft. de øvrige brugergrupper under Handicaprådet. Administrationen tager opfordringen med tilbage til afklaring.