Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

10. Bevæg dig for livet - Handicapidræt

11. Budget - forslag 2021-2024

12. Budget 2021 for Handicapkørsel - høring

13. Handicapprisen 2020: procesplan

14. Kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

15. Fælles hjælpemiddeldepot mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner

16. Generationernes Hus

17. Meddelser fra formanden

18. Meddelelser fra andre

19. Eventuelt