Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

13. Handicapprisen 2020: procesplan

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Handicapprisen 2020: procesplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges forslag til procesplan for Handicapprisen 2020.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på møde 29. august 2019 ny proces for udvælgelse af kandidater til Handicapprisen. Med udgangspunkt heri fremlægges følgende procesplan for Handicapprisen 2020 til Handicaprådets godkendelse:


 • Branding af Handicapprisen og præmisser/processer:
  • Pressemeddelelse. Tidligere prismodtagere opremses i en faktaboks (uge 41)
  • Nyheden lægges på herning.dk (uge 41)
  • Videointerview med formanden for Handicaprådet på Facebook (uge 41)
  • Indlæg til Herning Folkeblad, hvor formanden for Handicaprådet fortæller om prisen, procedure m.v. (uge 41)
  • Mail til organisationerne (uge 41)
 • Tidligere prismodtagere præsenteres på herning.dk som inspiration: Hvorfor fik de prisen? Hvad har deres bedrift betydet for borgere med handicap i Herning Kommune? (uge 41)
 • Deadline for indstillinger (uge 44)
 • Handicaprådet nominerer max. fire personer (uge 45 - på ekstraordinært møde eller pr. mail)
 • Præsentation af de nominerede på Facebook (fra uge 46)
 • Handicaprådet beslutter på møde 19. november 2020, hvem der skal modtage Handicapprisen 2020
 • Prisen uddeles på FNs internationale handicapdag 3. december 2020
 • Vinderen offentliggøres umiddelbart efter prisuddelingen (Facebook m.v.)

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at procesplanen godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Procesplan godkendt.