Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

11. Budget - forslag 2021-2024

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget - forslag 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforslaget for 2021-24 og høringsprocessen drøftes.

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet er fremsendt til Handicaprådet pr. mail (bilagsdel). Det består af budgetbemærkninger og politiske mål for de enkelte serviceområder.


Høring af budgetforslaget foregår i perioden 26. august - 16. september 2020. I høringsperioden etableres en "Budgethotline", som er specielt rettet mod de høringsberettigede. Det vil sige ældre- og handicaprådene samt bestyrelser på skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner.


Høringssvar sendes pr. mail i pdf-format med underskrift og med emnet "Høringssvar". Mailadressen er Budgethotline@herning.dk. Sidste frist for at sende ind er den 16. september 2020 kl. 9.00.


Høringssvarene indgår i Byrådets 2. behandling af budget 2021-24.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at budgetforslaget drøftes med henblik på evt. afgivelse af høringssvar
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet. Der afgives høringssvar.