Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

10. Bevæg dig for livet - Handicapidræt

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Mette Skærbæk  

Bevæg dig for livet - Handicapidræt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har lavet en aftale med DGI og DIF, hvor målet er at få flere borgere i bevægelse. Aftalen har fået navnet Bevæg dig for livet.

Sagsfremstilling

Temadrøftelse.


Herning Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en 5-årig visionsaftale gældende fra 2020-2025.


Aftalens formål er at få flere borgere i bevægelse, og visionen er støttet af TrygFonden og Nordea-fonden.


Visionsaftalen tager afsæt i 5 temaer:

  • Det skal være lettere at blive del af et aktivt fællesskab
  • Overgange mellem livsfaser og livssituationer
  • Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle
  • Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet
  • Rum og rammer


Mette Skærbæk vil fortælle om projektet - specielt med sigte mod handicapområdet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Temadrøftelsen gennemført.