Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

18. Meddelelser fra andre

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

  • Administrationen orienterede om, at Børne- og Familieudvalget på mødet den 19. august 2020, punkt 100, har forholdt sig til Handicaprådets høringsbrev til spareplan for merforbruget på Tjørringhus. På mødet den 19. august 2020 besluttede Børne- og Familieudvalget ikke at spare på antallet af sygeplejestuderene.

  • Anne Marie Christensen orienterede om møde/workshop vedrørende frivillige på Handicap- og Psykiatriområdet. Et projekt i et samarbejde mellem Frivillighedscentret og Herning Kommune.

  • Lise Lotte Bjerre orienterede om konferencen arrangeret af DH den  11. januar 2021. "Tæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet" (link  https://handicap.dk/nyheder/saet-samarbejde-tillid-centrum-paa-handicapomraadet). Interesserede bedes give besked til Käthe Skov Eriksen med henblik på afklaring af Handicaprådets eventuelle deltagelse i konferencen.