Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

40. Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

Birgit oplyste, at hun og Eva Spelling samt repræsentanter fra Ældrerådet deltager i en arbejdsgruppe om velfærdsteknologi.

 

Den 6. juni deltager Henrik Henriksen og Birgit i et møde om flytning af Biblioteket til Østergade.

 

Birgit deltager i et råd vedrørende Gødstrup Sygehus om tilgængelighed og indretning.

 

Den 26. juni deltager Birgit i et møde med Bent Hansen om sundhedsplanen, herunder træning.