Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

42. Høring af kravspecifikationer på stomihjælpemidler og katetre

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Høring af kravspecifikationer på stomihjælpemidler og katetre