Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

36. Fusion af specialiserede tilbud i Center for Børn og Forebyggelse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Inge Dankjær Sørensen  

Fusion af specialiserede tilbud i Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På baggrund af de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, igangsatte Herning Kommune en strukturanalyse 2012-2013. Analysen mundede ud i rapporten: ”Det specialiserede socialområde. Strukturanalyse 2012 – 2013. April 2013.
Formålet med analysen: ”Etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på de specialiserede socialområde, som skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer”.
 
En af strukturanalysens anbefalinger er fusion mellem Tjørringhus og Agerbo og fusion mellem Familiebehandlingen Herning, incl. Nordlys og Børne- og Ungecenter Toften, således at de decentrale tilbud i Center for Børn og Forebyggelse fremover organiseres i 3 enheder:

 1. Et tilbud til familier, børn og unge med handicap (fremover benævnt Handicapcenter Herning)

 2. Et tilbud til familier og børn indenfor almen-området (fremover benævnt Børne- og Familiecenter Herning)

 3. Et tilbud til unge (Hedebocentret).

 

På baggrund af strukturanalysens anbefalinger er der udarbejdet beskrivelser af fusion mellem Agerbo og Tjørringhus samt fusion mellem Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecenter Toften.

 

Udgangspunktet i beskrivelserne er sikring af økonomisk og faglig bæredygtighed, samt at de kommende tilbud får en volumen, som gør, at der fortsat er mulighed for udviklingstiltag. Herunder, at plejefamilier tilknyttes institutionerne og således opkvalificeres fagligt. Der er fokus på stordriftfordele, ny samarbejdsformer og samordning af ydelser.

 

Som det fremgår af beskrivelserne, har fusionerne en lang række fordele:

 • En indgang til tilbud i aldersgruppen.

 • Indsatser til aldersgruppen målrettes i højere grad, end det er tilfældet i dag.

 • Effektiv udnyttelse af bygningsmasse, busser/biler andet grej samt effektiv udnyttelse af kapacitet (indsatser).

 • Synergi-effekt i forhold til ledelse.

 • Størrelsen giver robusthed i forhold til økonomi.

 • Sikrer faglig udvikling.

 • Giver medarbejdere tryghed i ansættelsen.


Fusionerne påtænkes at være gennemført pr. 1. januar 2014

 

Eventuelt høringssvar tilsendes bofse@herning.dk senest den 29. maj 2013.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Handicaprådet gav udtryk for, at det er et flot stykke arbejde.

Birgit laver et kort høringssvar.

Bilag

 • Fusion Handicapcenter Herning - endelig version 24.05.13
 • Fusion Børne- og Familiecenter Herning - endelig version 24.05.13