Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

32. Orientering om regnskab 2012, forårsopfølgning 2013 og budget 2014

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om regnskab 2012, forårsopfølgning 2013 og budget 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om aktuelle økonomisager.

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2012 og forårsopfølgningen 2013, som er behandlet i Byrådet den 14. maj 2013.


Herudover en status på budgetlægningen for 2014 med fokus på høringsprocessen.


Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen
kl. 16.00.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Dato for orienteringsmøde i september måned meldes ud straks den er kendt.