Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 27. juni 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Drøftelse af ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Stinne Højer Mathiasen, Peter Jonsen

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at de eksisterende politikker på udvalgets område skal erstattes af én ny samlet politik. Som led i dette arbejde ønsker Børne- og Familieudvalget, at inddrage forskellige aktører og interessenter herunder bl.a. Handicaprådet. På mødet i Handicaprådet sker drøftelse, og Handicaprådet har mulighed for at komme med input til politikken.

 

Som led i udviklingen af ny børne- og ungepolitik ønsker Børne- og Familieudvalget at inddrage Handicaprådet den 27. juni kl. 16:00-17:00. På mødet vil Dorte West, formand for Børne- og Familieudvalget, og Peter Villadsen, næstformand for Børne- og Familieudvalget, motivere og introducere til opgaven, hvorefter der vil være gruppearbejde omkring emnet.

 

Formålet med mødet er, at Børne- og Familieudvalget kan indhente forskellige perspektiver og input, som kan inspirere til udformningen af den kommende Børne- og Ungepolitik.

 

På baggrund af de mange input indhentet i løbet af foråret og sommeren 2018 udarbejder Børne- og Familieudvalget, efter sommerferien, den ny Børne- og Ungepolitik, hvorefter den sendes i traditionel høringsproces.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at input til politikken drøftes.

Beslutning