Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 16. december 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Forslag til mødeplan for Handicaprådet i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orientering/foreløbig godkendelse fremlægger administrationen udkast til mødekalender for Handicaprådet for 2014.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afhodles møde på følgende datoer:

 

17. februar 2014

31. marts 2014

2. juni 2014

11. august 2014

6. oktober 2014

1. december 2014

 

Møderne holdes fra kl. 16.00 - 18.00

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at planen foreløbig godkendes, idet der kan blive tale om ændringer, når de nyvalgte medlemmer af rådet tiltræder.

Beslutning

Der udarbejdes ny mødeplan, hvor fast mødedag vil være tirsdag.

 

Første møde vil blive afholdt i slutningen af februar.