Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 7. november 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Drøftelse af høringssvar vedr. nytilkomne besparelser på børne og familieområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 Drøftelse af høringssvar vedr. besparelser på børne- og familieområdet

Beslutning

Drøftelse af høringssvar. Høringssvar afgivet.

Bilag