Handicaprådet

Her kan du læse om Handicaprådet i Herning Kommune. Du kan blandt andet læse hvad deres opgaver er. Du kan også se, hvem du kan kontakte.

Formålet med Handicaprådet er at udbygge kontakten mellem kommunens handicappede borgere og byrådet. Hovedopgaven er således at følge og vurdere vilkårene for personer med handicap og tage handicappolitiske initiativer.

Handicaprådet er sammensat af følgende medlemmer:


Handicaprådet har blandt andet følgende opgaver:

  • Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Handicaprådet bør afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.
  • Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer m.v.
  • Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Handicaprådet skal udarbejde en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på.

Det er vort ønske, at vi må blive brugt - også af dig. Derfor henvend dig trygt til rådets medlemmer, vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at gøre det lidt nemmere, lidt hurtigere, lidt bedre at være handicappet her i kommunen.


Kontaktinfo

Käthe Skov Eriksen
Sekretær
Tlf.: 96284001
Send e-mail til ssbke@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Giv et praj

Fortæl os, hvor vi kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap. Brug vores Giv Et Praj-løsning.

dekorativt billedeGiv et praj