Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Referat af møde den 18. november 2019

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

I 2018 var kvoten 44, men det blev nedjusteret til 15 og det endelig antal, som kom var 11 personer.

I 2019 er kvoten 28 - kvoten løber frem til 31. januar 2020. Der er pr. 1. december kommet 12 personer - fra Syrien, Eritrea og Sri Lanka.

Nyt kvindeprojekt med start 1. januar 2020.

Projektet Kvinder i Beskæftigelse er et 3-årigt projekt. Det er et samarbejde med Lær Dansk og det omfatter kvinder, som har været ledige og på overførselsindkomst i 4 ud af de seneste 5 år. Det omfatter både flygtninge og indvandrere.

Projektet starter 1. januar 2020 og der er i efteråret 2019 bevilget midler til projektet fra SIRI.

Informationsmøde den 20. november om Multikulturel dag, som holdes i februar 2020.

Der var enighed om, at Dialogforum ikke deltager med en stand.

Arul vil tage folderen fra Dialogforum med til Multikulturel dag - den 1. februar 2020

Sangfællesskabet på Lær Dansk.

På Lær Dansk er der hver mandag fra kl. 16.30 - 18 et blandet kor - Sangfællesskabet. Det er TrygFonden, som har støttet projektet, som er åbent for alle.