Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Referat af møde den 13. juni 2019

På mødet blev blandt andet disse punkter behandlet:

Tilkomne flygtninge.

Orientering ved Bente Hjorth.

2018: Kvoten var 44 - justeret til 15.

Der er ankommet 11 flygtninge.

2019: Kvoten er 28.

Kan justeres.

Ankomne pr. 1/7 - i alt 4 voksne og 4 børn.

Fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Syrien.

 

Bente uddelte ny organisationsplan for Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

Bente orienterede om, at der nu søges en pulje hos SIRI for at få flere kvinder med indvandrebaggrund i arbejde.

Projektet går ud på at få kvinder på offentlig forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

Der er i alt afsat 69 mill. kr. Ansøgningsfristen er den 30. juni.

Der arbejdes i øjeblikket med beskrivelse af målgruppe, metode mv.

Det forventes, at 25 kommuner kan få del i puljen.

Forhåbentlig er der kommet svar til næste møde. 

FVU - status.

Orientering ved Tove Engedal.

Forberedende Voksen undervisning - relevant for at forbedre sine sprogkundskaber.

Træning af læsning og skrivning - gennem tale.

Vejlederen vil gene deltage i møder om undervisningen, som kan foregå andre steder end på Lær Dansk.

Lær Dansk arbejder sammen med Plads til Forskel og fra august 2019 er der fredag formiddag undervisning på Fruehøj.

Et hold skal minimum være på 12 personer.

Der er både dag-, aften- og eftermiddagshold.

FVU er frivilligt - selvvalgt.

Status Lærdansk Herning - herunder konsekvenser af deltagerbetaling på Danskundervisning.

Orientering ved Tove Engedal.

Gælder for alle, som ikke er flygtninge. Altså primært arbejdssøgende.

Pris 2000 kr. pr. modul.

Antallet af elever på Lær Dansk er derfor faldet væsentligt.

Sangfællesskab på Lærdansk.

Orientering ved Tove Engedal.

Lær Dansk har et internationalt kor - alle kan deltage.

TrygFonden og Sangens Hus står bag.

Frivillige får en korleder-uddannelse.

Koret er blandet - danske og ikke etniske-danske.