Det lokale naturråd

Folketinget har bestemt, at der skal oprettes 20 lokale naturråd i Danmark. Det sker i forbindelse med moderniseringen af Planloven i 2017.

Der skal laves ét fælles naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

Naturrådet skal blandt andet komme med forslag til områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Det er Ikast Brande Kommune der har været sekretariat for rådet.

Læs mere om Grønt Danmarkskort hos Miljøstyrelsen.

Naturrådet skal være klar med sine forslag senest 15. juli 2018.

Vi forventer, at naturrådet holder første møde sidst i januar 2018. Naturrådet skal have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.

Det er Bekendtgørelse nr. 971 om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017, der ligger til grund for det lokale naturråd.

Naturrådet skal bestå af højst 20 medlemmer. De bliver valgt på baggrund af indstillinger.

Rådet skal bestå af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager henholdsvis natur-, miljø- og friluftsinteresser og erhvervsinteresser. Og så skal der deltage en observatør fra hver kommune.  

Det er ikke en forudsætning for at deltage i naturrådets arbejde, at repræsentanterne for foreninger og organisationer har indgående kendskab til naturplanlægning.


Grafik

Afgræsning af eng.

Kontaktinfo

Dan Overgaard
Afdelingsleder
Tlf.: 96288140
Mobil: 20969428
Send e-mail til ngodo@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.