Ældrerådet

Byrådet hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.

Hvor har Ældrerådet har gjort en forskel?

  • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre kommunens hjemmeside for ældre. 
  • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet. 
  • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune. 
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendestrategi.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom en politisk aftale på området. 
  • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administreres ude på de enkelte plejecentre.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handicappede.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget. 
  • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temadag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

Derudover følger Ældrerådet udviklingen og tiltag for ældre i hele kommunen.