Ældrerådet

Byrådet hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet skal høres i alle sager, der kan få betydning for ældres hverdag. Ældrerådet skal høres, inden beslutningen bliver truffet.

Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning samt kommunens budget er blot nogle af de emner, hvor Ældrerådet skal inddrages i høringsprocessen.

Ældrerådet har også mulighed for selv at tage sager op til drøftelse, hvis vi har emner, som vi mener, der skal politisk fokus på.

Ældrerådet skal herudover medvirke til, at kommunens ældre orienteres om relevante kommunale initiativer. Rådet skal desuden skabe debat om ældrepolitiske spørgsmål og fremme samarbejdet mellem kommunens ældreorganisationer.

Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.