Ældrerådsvalg 2021 - Nyhedsbrev 3

Ældrerådet udsender forud for ældrerådsvalget i efteråret 2021 3 nyhedsbreve for at skabe mere fokus på netop dette valg.

Nu er der snart ældrerådsvalg!

Det er igen blevet tid til at vælge, hvem der skal sidde i Ældrerådet i Herning Kommune. Hvis du er 60+, har du stemmeret, og vi fra Ældrerådet håber meget, du vil benytte dig af den ret.

Sådan stemmer du

Valget til Ældrerådet foregår i perioden 27. september til 11. oktober. Valget er et brevstemmevalg, hvilket betyder, at du får tilsendt stemmeseddel og information direkte med posten.

Der er cirka 22.000 stemmeberettigede borgere i Herning Kommune. Det er alle 60+ årige.

Der skal vælges 13 medlemmer til Ældrerådet, og der kan desuden vælges op til 13 suppleanter. De valgte udgør Ældrerådet i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Stemmerne bliver optalt 26. oktober, og efterfølgende offentliggøres resultatet.

Sådan arbejder Ældrerådet

Ældrerådet er talerør for alle borgere over 60 år i Herning Kommune. Vi er med til at påvirke Byrådet til at sørge for, at ældre borgere i kommunen har gode betingelser for at leve et godt, aktivt og værdigt ældreliv.

Pejlemærker:

  • Vi søger dialog med politikerne om ældrepolitiske sager så tidligt som muligt, så vi kan bruge vores medindflydelse på at give politikerne et nuanceret beslutningsgrundlag. Det vil sige, inden de træffer beslutninger
  • Vi arbejder for et stærkt og godt samarbejde med de kommunale seniorråd og brugerråd
  • Vi arbejder for gode relationer til Byrådet og forvaltningen
  • Vi skaber synlighed omkring Ældrerådets arbejde

Stem til ældrerådsvalget

Du kan aflevere kuverten med din stemme på plejecentre og aktivitetscentre samt på Rådhuset. Du kan også sende stemmesedlen med posten i den frankerede svarkuvert, som du modtager med valgmaterialet.

Din stemme er personlig - du må IKKE give stemmesedlen til andre.

Husk

Sidste frist for at aflevere eller sende din stemmeseddel er den 11. oktober 2021.

Vi håber, du vil støtte op om valget til Ældrerådet.

 

Venlig hilsen

Valgudvalget - Ældrerådet i Herning Kommune

 

Har du spørgsmål? Kontakt Valgudvalget.

Bodil Markmøller             23 31 12 21
Hans-Ejner Juulsen         61 35 83 54
Edith Blynning                28 73 94 55
Hanne Dahl Kirkegaard    60 95 70 53

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.