Ældrerådsvalg 2021 - Nyhedsbrev 2

Ældrerådet udsender forud for ældrerådsvalget i efteråret 2021 3 nyhedsbreve for at skabe mere fokus på netop dette valg.

Nu er der snart ældrerådsvalg!

Det er igen blevet tid til at vælge, hvem der skal sidde i Ældrerådet i Herning Kommune.

Hvis du er 60+, har du stemmeret, og vi fra Ældrerådet håber meget, du vil benytte dig af den ret. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at stille op.

Valgudvalget har besluttet denne form for information, da Corona stadig giver mange begrænsninger for at mødes til orienteringsmøder. Vi vil gerne give 60+ en mulighed for aktiv deltagelse. Vi vil samtidig udbrede kendskabet til Ældrerådet og Ældrerådets opgaver.

Sådan arbejder Ældrerådet

I Ældrerådet arbejder vi ud fra 3 værdier, som alle er vores rettesnor og det er dem, vi handler og bedømmer vores handlinger ud fra.

  • Respekt
  • Tillid og tryghed
  • Gøre en forskel

Vi stiller ingen krav ud over, at du har lyst til at arbejde for, at ældre borgere i Herning Kommune har gode betingelser for at leve et godt, aktivt og værdigt ældreliv.

Tidsforbruget er meget forskelligt for de enkelte medlemmer.

Kommende opgaver som du kan få indflydelse på:

  • Byggeri af plejeboliger
  • Serviceniveau for hjemmehjælp og plejeboliger
  • Kommunens budget for ældreområdet

Opgaver som vi er lykkedes med

  • Fastholdelse af klippekortordning på såvel plejehjem som hos hjemmeboende. 
  • Etablering og støtte til drift af 16 søndagscaféer
  • Års-buskort til pensionoister for 365 kr. pr. år i Herning Kommune
  • FNs ældredag - Ældrerådets temadag den 1. oktober hvert år

Sådan stiller du op til Ældrerådet

Var det noget for dig at opstille som kandidat, så hent en blanket i Borgerservice. Find 5 stillere og aflever blanketten senest 13. september.

Vi håber, du vil støtte op om valget til Ældrerådet

 

Venlig hilsen

Valgudvalget - Ældrerådet i Herning Kommune

 

Har du spørgsmål? Kontakt Valgudvalget.

Bodil Markmøller             23 31 12 21
Hans-Ejner Juulsen         61 35 83 54
Edith Blynning                28 73 94 55
Hanne Dahl Kirkegaard    60 95 70 53

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.