Ældrerådsvalg 2021 - Nyhedsbrev 1

Ældrerådet udsender forud for ældrerådsvalget i efteråret 2021 3 nyhedsbreve for at skabe mere fokus på netop dette valg.

Nu er der snart ældrerådsvalg!

Det er igen blevet tid til at vælge, hvem der skal sidde i Ældrerådet i Herning Kommune.

Hvis du er 60+, har du stemmeret, og vi fra Ældrerådet håber meget, du vil benytte dig af den ret. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at stille op.

Sådan stemmer du

Valget til Ældrerådet foregår i perioden 27. september til 11. oktober. Valget er et brevstemmevalg, hvilket betyder, at du får tilsendt stemmeseddel og information direkte med posten.

Der er cirka 22.000 stemmeberettigede borgere i Herning Kommune. Det er alle 60+ årige.

Der skal vælges 13 medlemmer til Ældrerådet, og der kan desuden vælges op til 13 suppleanter. De valgte udgør Ældrerådet i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Stemmerne bliver optalt 26. oktober, og efterfølgende offentliggøres resultatet.

Sådan arbejder Ældrerådet

Ældrerådet i Herning Kommune er - som det ligger i ordet - et råd. Det vil sige, at vi rådgiver de politiske fagudvalg og byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet arbejder desuden tæt sammen med forvaltningen Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Social og Sundhedsudvalget, som sidder med de fleste emner, der omhandler ældre.

Ældrerådet vil de kommende år arbejde med blandt andet følgende opgaver:

  • Plejehjemsbyggeri inklusivt Generationernes Kvarter
  • Rekruttering til ældreområdet
  • Infrastruktur

Ældrerådets medlemmer mødes én gang om måneden på Herning Rådhus.

Rådets medlemmer får mulighed for at deltage i konferencer/seminarer uden udgifter.

Sådan stiller du op til Ældrerådet

Ønsker du at stille op til ældrerådsvalget, skal du hente en blanket i Borgerservice, Torvet 5, Herning. Du kan også skrive til social@herning.dk og bede om at få blanketten tilsendt elektronisk. 

Du skal have mindst 5 stemmeberettigede stillere til at underskrive, for at stille op til valget. 

Blanketten afleverer du i Borgerservice mellem 26. august - 13. september. Her har du også mulighed for at få taget et billede til kandidatlisten.

Vi håber, du vil støtte op om valget til Ældrerådet.

 

Venlig hilsen

Valgudvalget - Ældrerådet i Herning Kommune

 

Har du spørgsmål? Kontakt Valgudvalget.

Bodil Markmøller             23 31 12 21
Hans-Ejner Juulsen         61 35 83 54
Edith Blynning                28 73 94 55
Hanne Dahl Kirkegaard    60 95 70 53

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.