Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

72. Godkendelse af referat fra sidste møde

73. Udbud af Urologiprodukter

74. Lukning af busruter

75. Orientering om budgetforlig

76. Evaluering

77. Nyt fra formanden

78. Nyt fra rådets medlemmer

79. Nyt fra nedsatte udvalg

80. Dato for næste møde

81. Eventuelt