Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

76. Evaluering

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I folderen om Ældrerådet er der nævnt, hvad Ældrerådet er lykkedes med i den foregående periode. Disse ting fremgår også på Herning Kommunes hjemmeside om Ældrerådet.

 

På mødet skal eventuelle tiltag drøftes, hvor Ældrerådet har haft indflydelse.

De fremkomne tiltag, skal fremgå på hjemmesiden efter årsskiftet.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende punkter var der enighed om at nævne som områder, hvor Ældrerådet har gjort en forskel.

 

  • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre kommunens hjemmeside for ældre.
  • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet.
  • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er i perioden etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendepolitik.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom lov på området.
  • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administereres ude på de enkelte plejecentre.
  • Ældreådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handiappede.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget.
  • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temdag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

 

Derudover følger Ældrerådet udviklingen og tiltag for ældre i hele kommunen.