Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

75. Orientering om budgetforlig

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om budgetforlig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden vil på mødet orientere om det indgåede budgetforlig.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Det er positivt, at der ikke skal ske besparelser i Herning Kommune.

 

Der er tilført midler til ældreområdet - 7 mill. kr.

 

Der kom på mødet forslag frem om at øge normeringen på plejehjemmene - det vil eventuelt kunne tiltrække arbejdskraft.

 

Ældrerådet efterlyser en langsigtet plan for ældreromådet med særlig fokus på demens og plejeboligbehov.

 

 

 

 

Bilag

  • Budgetforlig-2018