Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

73. Udbud af Urologiprodukter

Sagsnr.: 83.00.00-19-17 Sagsbehandler: Marc Masana  

Udbud af Urologiprodukter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udbuddet gennemføres af Kolding Kommune på vejene af 14 kommuner, herunder Herning. Der laves en 4 årig aftale, som kan opsiges efter 2 år. Aftalens værdi anslås til ca. 140 mio. kr. samlet set, hvoraf Herning Kommunes andel er knap 7 mio. kr.

 

Der er sat skrappe krav til kvalitet, for eksempel at visse varer ikke må indeholder ftalater mv.

 

Herudover vurderes der på kvalitet ud fra indleverede vareprøver.

 

Pris vægter 65%, mens kvalitet vægter 35%.

 

Vores kommunale sygeplejerske mener sortimentet er dækkende for Herning Kommunes behov.

 

Der er 5 dages levering som standard. Herudover er det muligt at lave hastebestillinger, som skal leveres næste dag.

 

Der tillægges ikke leveringsomkostninger, og kommunen samt borgeren selv kan bestille via forskellige kanaler, herunder telefon og leverandørens hjemmeside.

 

For at beskytte borgerens personoplysninger, indgås der databehandleraftale mellem den enkelte kommune, og den vindende leverandør.

 

Frist for høringssvar er 1. oktober 2017 kl. 15.00. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at afgivelse af høringssvar drøftes og eventuelt udarbejdes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet har ingen kommentarer til udbudsmaterialet.

Ældrerådet udtrykker tilfredshed med, at der samarbejdes med andre kommuner om opgaven.