Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

74. Lukning af busruter

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Lukning af busruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har tidligere fremsendt indsigelse til Herning Kommune vedrørende lukning af regionale busruter.

 

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune orienterer hermed om, at vedlagte skrivelse er sendt til Region Midtjylland.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet bør være opmærksomme på området i fremtiden.

 

Bilag

  • Skrivelse sendt til Region Midtjylland