Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

79. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Opslag om temadagen er lagt på Herning Kommunes facebook-side.

 

Der er en omtale i Herning Bladet den 27. september 2017 om temadagen og ældrerådsvalget.

 

Bodil melder retur, hvis der skal hjælp til på temadagen.