Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

77. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Leif har været til møde i Døveforeningens seniorklub.  Der opleves store problemer i kommunikation med det offentlige.

Ole Arndal fra Center for Kommunikation vil deltage på næste møde i Ældrerådet for at orientere om mulighederne på området.

 

På mødet i november vil Ældrerådet få en orientering om ordningen BPA - Borgerstyret Personlig Assistance.

 

Leif er inviteret til møde for etniske danskere i oktober måned.

 

Den 24. oktober er der optælling til ælderådsvalget. Ældrerådet deltager med 11 personer.

 

 

Der afholdes møde for frivillige i søndagscafeerne den 28. november kl. 9-13 på FuglsangsøCentret.

Tilmelding på hjemmesiden eller hos Lotte.