Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

28. Godkendelse af referat fra sidste møde

29. Generel økonomiorientering

30. Høring omkring kvalitetsstandarder i Ældrerådet

31. Nyt fra formanden

32. Repræsentantskabsmøde 2021

33. Status på åbning af aktivitetscentre, - huse og søndagscafeer

34. Orientering om ældrerådsvalget 2021

35. Nyt fra nedsatte udvalg

36. Nyt fra rådets medlemmer

37. Dato for næste møde

38. Eventuelt