Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

33. Status på åbning af aktivitetscentre, - huse og søndagscafeer

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Status på åbning af aktivitetscentre, - huse og søndagscafeer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har på møde den 24. marts fået en orientering om åbning af aktivitetscentre og -huse i en coronatid.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har på mødet den 21. april besluttet, at Ældrerådet er repræsenteret således:


Aktivitetscenter Koloritten

Edith Blynning

Aktiv Centret Brorsonsvej

Hanne Kirkegaard

Holtbjerg Aktivitetshus

Svend Erik Jensen

Lind Aktivitetscenter

Niels Hedegaard

Fuglsangsøcentret

Inge Holm

Toftebo Aktivitetscenter

Jens-Henry Jensen

Aktivitetscentret Rosenlund

Mads Videbæk

Aktivitetshuset Ågården

Bodil Markmøller

Aktivitetshuset Kastaniegården

Hans Ejner Juulsen

Sunds Aktiv Center

Margit Ørndrup

Aktivhuset 7'eren

Margit Ørndrup

Engholmcentret

Bodil Markmøller


Centerrådene har initiativet til at indkalde til møde.


På dette møde skal drøftes, hvorledes repræsentanterne er indraget de forskellige steder.

Samtidig skal status på åbning af søndagscafeerne drøftes.


Indstilling

Formanden indstiller,

at åbning af aktivitetscentre og -huse drøftes
at åbning af søndagscafeer drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende centre har kontaktet Ældrerådets repræsentant. De fleste steder er der inviteret til møde:

Koloritten, Aktiv Centret, Holtbjerg, Toftebo, Rosenlund, Kastaniegården, Sunds Aktiv Center og 7'eren.

De resterende centre har ikke haft kontakt til Ældrerådets repræsentant.


Søndagscaférne åbnes i august - enkelte i september - som nævnt under pkt. 31.