Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

34. Orientering om ældrerådsvalget 2021

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om ældrerådsvalget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådets arbejdsgruppe, som arbejder med ældrerådsvalget 2021, har holdt 2 møder - den 14. april og den 10. maj 2021.

Sagsfremstilling

På mødet vil arbejdsgruppen, som består af Bodil, Hans Ejner, Hanne K. og Edith, orientere om det videre arbejde forud for afholdelse af ældrerådsvalget i efteråret 2021.


Det er den 10. maj 2021 vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget , at der annonceres i Herning Folkeblad om opstilling som kandidat den 4. og den 25. august 2021.

Fristen for at aflevere kandidatlisten er den 13. september 2021.

Der kan afgives stemmer i perioden fra den 27. september til den 11. oktober 2021.

Stemmerne optælles den 26. oktober og resultatet offentliggøres.

Indstilling

Formanden indstiller,

at arbejdsgruppens oplæg til det videre forløb forud for valget tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Arbejdsgruppen har udsendt Nyhedsbrev 1 til Ældrerådets medlemmer med opfordring om at sende til relevante kontakter.

Bodil har sendt nyhedsbrevet til de 4 seniorrådsformænd, Frivilligcentret, Fællesbo, Røde Kors Herning-afdelingen og de 3 lokalafdelinger i Ældresagen.


Det blev foreslået, at nyhedsbrevene kommer på herning.dk som link.

Bodil/Hans Ejner kontakter Anne Ramsgaard eller Elin Mogensen med forespørgsel om at udsende mail med link til nyhedsbrevet til samtlige brugere på centrene.


Svend Erik sender nyhedsbrevet til Faglige Seniorer.


Hvert ældrerådsmedlem får 10 eksemplarer af nyhedsbrevet med posten. Kan bruges til ophæng/uddeling.