Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

32. Repræsentantskabsmøde 2021

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021 - efterfølgende er det flyttet til den 16. juni.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde mandag den 16. juni 2021 kl. 11.00-16.30 i Odense.

(Der er registrering og kaffe fra kl. 10.00) .


Grundet coronasituationen bliver Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i år mindre end normalt. Det er således kun stemmeberettigede repræsentanter samt afgående og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, som kan tilmeldes repræsentantskabsmødet. Hvis det mod forventning ikke er muligt at afholde et fysisk repræsentantskabsmøde den 16. juni, vil der blive fundet en alternativ mulighed for afvikling.

Program vedlagt.


Bodil har på møde den 21. april 2021 orienteret om, at hun er blevet forhinrdret i at deltage, da repræsentantskabsmødet er flyttet til den 16. juni 2021 i Odense. Efterfølgende har Hans Ejner også meddelt, at han ikke kan deltage den 16. juni i Odense.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udpeger en suppleant for Bodil Markmøller og Hans Ejner Juulsen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Angela som er den 3. tilmeldte er også forhindret på den nye dato. Der blev derfor valgt 3 nye deltagere: Jens-Henry, Margit og Mads. Hanne K. blev valgt som suppleant.


På repræsentantskabsmødet skal der tages stilling til Danske Ældreråds forslag om kontingentstigning.

Der er pt. kun en kandidat til formandskabet - Inger Møller.