Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

36. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik orienterede om artikel i Herning Folkeblad om fejl i byggeriet på Lindegården.

Der blev spurgt til om Ældrerådet er repræsenteret via brugerpårørenderådet i forhold til tilbygning på Vesterled.

Bodil og Hans Ejner vil drøfte de 2 ting på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.


Angela orienterede om, at der holdes møde den 27. maj i Seniorråd Øst. VR-briller skal afprøves og en repræsentant fra Flink ejendommme deltager i forhold til byggeri af ældreboliger.


Bodil orienterede om, at der arrangeres Skt. Hans på Torvet den 23. juni.