Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

35. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagsudvalget:

Angela har kontaktet Jørgen Christensen i forhold til musik den 1. oktober.

Angela har aftale med provst Anders Bonde om oplæg på temadagen.

Angela sender udkast til program til Lotte.

Lotte sender sanghæfte til Angela som fil.