Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: C3.40, 3. sal på Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

31. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil er blevet kontaktet af Mie Toft i forhold til start af søndagscaférne. Det blev besluttet, at der startes i august - på den sædvanlige søndag. Enkelte starter først i september.

Mie melder dette ud på hjemmesiden.


Bodil er blevet kontaktet telefonisk af en borger, som ville klage over, at Bodil anbefalede, at aktivitetscentrene startede op.


Bodil har deltaget i flere møder om kulturugen i juni.

Der er planlagt 4 eftermiddage med sang og musik for ældre - Alhuset, Aktiv Centret, Gullestrup-Hallen og Søglimt.

Bodil foreslog yderligere et arrangement på Aktiv Centret, da der nu er tæt på udsolgt. Bodil aftaler dato med Aktiv Centret.


Bodil har fået mail fra Ældrerådet i Holstebro. Der holdes ikke fremmødevalg i Holstebro, som Ælderådet tidligere var stillet i udsigt.


Bodil har sendt nyhedsbrevet fra Anne Ramsgaard til Ældrerådets medlemmer.


Bodil foreslog, at Ældrerådet på et kommende møde kunne få en orientering om de nye VR-briller.