Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

13. Godkendelse af referat fra sidste møde

14. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

15. Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en coronatid

16. Nyt fra formanden

17. Nyt fra nedsatte udvalg

18. Nyt fra rådets medlemmer

19. Dato for næste møde

20. Eventuelt