Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

20. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner roste Ældrerådet for mødediciplinen, når mødet holdes på Teams.

Dog ser alle frem til at mødes fysisk.

Der er kun 1 enkelt i Ældrerådet, som har fået 1. stik. Så der er lidt lange udsigter.